Munkajog

Partnereink egyikeként tudhatjuk az egyik legelismertebb munkajogi szakértőt, akinek tapasztalatai kiterjednek a munkajog valamennyi részterületére és a munkajog kapcsolódó jogterületeire (adat- és információvédelem, szellemi alkotások joga, bevándorlási jog) is. Munkajogi támogatásunkat szinte kizárólagosan munkáltatók (jellemzően közép- és helyi vagy multinacionális nagyvállalatok) részére nyújtjuk, amely magában foglalja a munkaszerződések és kapcsolódó iratok (mint pl. szabályzatok) elkészítését és véleményezését, a vállalatok ügyvezetésének a munkajog bármely területén (mint pl. bérezés, munkaidő, munkarend, időkeret, találmány- és adatvédelem, munkajogi IT, felelősség leltárhiányért vagy eszközökért) nyújtott napi szintű támogatását, egyéni vagy csoportos munkaviszony-megszüntetésekre vonatkozó tanácsadást és munkajogi jogutódlások támogatását. Emellett nagy munkaügyi „peres portfolióval" rendelkezünk, amely magában foglalja a munkaügyi perek vitelét, társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálatát és a hatóságok (felügyelőségek, Egyenlő Bánásmód Hatóság) előtti eljárásokat. Jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk emellett a kollektív munkajogi vonatkozások (üzemi tanács iránti munkavállalói igény, illetve szakszervezeti fellépés stb.) szakszerű kezelésében és a külföldi (pl. amerikai) állampolgárok foglalkoztatási célú tartózkodásának engedélyeztetésében is.

< Vissza a szakterületehez