Kezdőlap > Szakterületek> Bank- és pénzügyi jog

Bank- és pénzügyi jog

Büszkék vagyunk rá, hogy több bankot és más pénzügyi intézményt (úgyis mint pénzügyi lízing és faktoring céget), illetve biztosításközvetítő társaságot az ügyfeleink között tudhatunk; ennek köszönhetően a bank- és pénzügyi jogot tekintjük Társulásunk egyik fő szakterületének. Ezen a területen a tapasztalataink kiterjednek finanszírozási szerződések (úgyis mint hitel- és kölcsönszerződések, pénzügyi lízingszerződések, refinanszírozási és restrukturálási szerződések), biztosítéki szerződések (úgyis mint különféle zálogszerződések, vételi jogi megállapodások, tulajdonosi és bankgarancia szerződések), közvetítői megállapodások (mind függő, mind független), kiszervezési megállapodások és követelés-átruházási megállapodások (mind egyedi, mind portfolió szintű) megkötésére, és ügyfeleink belső szabályozási kérdésekben (úgyis mint pénzmosás-megelőzési, üzlet-, behajtási, panaszkezelési és egyéb szabályzatok, utasítások és más belső reguláció elkészítésében és véleményezésében) és felügyeleti engedélyezési és bejelentési eljárások (úgyis mint minősített befolyásszerzések, vezetői engedélyezések, portfolió átruházások, közvetítői engedélyezések és bejelentések, kiszervezések) során történő támogatásában.

< Vissza a szakterületehez